ایران، استان آذربایجان شرقی، تبریز، قونقا، بازار ابزار مرکزی، طبقه زیر زمین پلاک 27